Het Platform Dordtse Kerken wil mensen uit verschillende kerkelijke richtingen met elkaar in contact brengen, de zichtbaarheid van de kerken in de samenleving bevorderen en ontwikkelingen in stad en samenleving onder de aandacht brengen. Voor het realiseren van deze doelstellingen werkt het platform al langere tijd samen met de organisaties 'Samen Dordt' en Missie Dordt' en sinds kort ook met het 'Platform Turkse Dordtenaren'.


Samen Dordt zet zich in voor kwetsbare stadsgenoten. We bieden praktische hulp op verschillende gebieden binnen het sociaal domein. Samen met de initiatieven in ons netwerk, met kerken en met alle inwoners van onze stad. Gedreven door naastenliefde willen we mensen helpen om hulp te bieden én om hulp te vragen. Op die manier dragen we samen bij aan de bloei van de stad.

Samen Dordt | website | facebook|

 


Missie Dordt is een interkerkelijke organisatie voor missionair werk op het eiland Dordrecht. Met gebundelde krachten spannen we ons in om goed nieuws te zijn voor de stad. Missie Dordt verbindt, ondersteunt en stimuleert missionaire initiatieven, op weg naar een stadsbreed missionair netwerk.

Missie Dordt | website | facebook |

 


PLATFORM DORDTSE KERKEN LID VAN NETWERK SAMENWERKINGSVERBAND DORDTENAREN

Na de aardbeving in Turkije en Syrië kwam er spontaan een culturele en religieuze overstijgende samenwerking op gang om hulp te bieden aan de slachtoffers. Die samenwerking kreeg een 'officiëlere' vorm met de oprichting van het Netwerk Samenwerkingsverband Dordtenaren. In het Netwerk zijn diverse moskeeën in Dordrecht en Zwijndrecht vertegenwoordigd. Maar ook het Platform Dordtse Kerken en verschillende gemeenteraadsleden. Samen sta je sterker.