Kerkenvisie - met de toepasselijke titel Tussen Hemel en Aarde - moet Dordts erfgoed beter beschermen. Die moet ervoor zorgen dat de vele religieuze gebouwen in de stad behouden blijven voor de volgende generatie(s). De gemeente heeft dan ook, op verzoek van de gemeenteraad (motie ingediend door oud-fractievoorzitter CU/SGP Joost Veldman), een Kerkenvisie Dordrecht opgesteld. Hierin komen uitgebreid alle kerksgebouwen in beeld, met fraaie foto's. Plus een beschrijving wat de mogelijkheden en toekomst zijn.

Dordrecht heeft een ‘fors aantal (zeer) oude kerkgebouwen’. Gebouwen die niet alleen tijdens de dienst(en) gebruikt worden, maar ook voor maatschappelijke en culturele activiteiten worden ingezet, zoals stadspromotie en evenementen. Oud-Minister Ingrid van Engelshoven (cultuur) wil ook dat gemeenten werk maken van een Kerkenvisie. Die kan de bijzondere gebouwen die geen (rijks)monument zijn, beter beschermen voor de toekomst, is haar gedachte. 

Kerkenvisie Dordrecht - Tussen Hemel en Aarde