Photo by Aron Marinelli on Unsplash

WALK OF PEACE TIJDENS DE VREDESWEEK

Van zaterdag 14 tot en met zondag 22 september is het weer Vredesweek. Alles staat in het teken van ontmoeting en verbinding! Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten al meer dan 50 jaar duizenden mensen zien dat het ook anders kan. In onze eigen straat en buurt. Ook in Dordrecht. Alle activiteiten zijn gratis en toegankelijk voor iedereen. Bij de Wilhelminakerk/Petruskapel, Remonstrantse Kerk en de Babtistengemeente ontstond de behoefte om invulling te geven aan de Vredesweek. Ook het Platform Dordtse Kerken is hierbij betrokken.
Idee was om te kijken of dit gezamenlijk georganiseerd zou kunnen worden met kerken en organisaties uit de binnenstad. Ook met de moskee aan De Vest. Zo is er het volgende programma ontstaan: Zat. 14/9: Open monumentendag, promotie in de binnenstad. Zon.15/9: Dienst in de eigen kerken. Ma. 16/9: Dialoogtafels en maaltijd in buurthuis De Eendracht. Di. 17/9: Geweldloos communiceren, lokatie ws Baptistenkerk. Wo 18/9: Inspiratieavond, lokatie Remonstrantse kerk. Do 19/9: Community peacemaker teams Doopsgezinde kerk, lokatie ws Baptistenkerk. Vrij 20/9: Muziekavond in de Wilhelminakerk. Zat 21/9: Walk of Peace, aansluitend picknick in Merwesteinpark. Zo 22/9: Dienst in eigen kerken. Meer informatie volgt.


De burgemeesters van Leiden, Peter van der Velde (wnd), en Wouter Kolff van Dordrecht, spreken op vrijdagavond 19 juli op de Herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering in 1572.
De Herdenking is op het plein voor het Museum Hof van Nederland,
van 18.45 - 20.30 uur.

Mardjan Seighali, voorzitter Humanistisch Verbond, geeft een voordracht. Unorhadox doet een spoken word poetry, en Leni Jansen is moderator.

Iedereen is van harte welkom op zondag 25 augustus 2024 in de Wilhelminakerk bij de Regenboogviering. Iedereen is welkom die zich thuis voelt bij de lhbtiqa+- gemeenschap, iedereen die niet omschreven wordt met deze letters, iedereen die zich niet thuis voelt bij omschrijvingen, iedereen die zich vertrouwd voelt in de kerk, iedereen die met twijfel of scepsis over de drempel stapt, iedereen met pijn door uitsluiting. In de dienst willen we ons laten inspireren door veelkleurige verhalen. Ook via livestream te volgen.
De dienst begint om 10.00 uur.

Tot ziens...

Foto: (c) 2022 stichting Prinsjesdagontbijt - websiterealisatie: ISI Media Den Haag

Het PRINSJESDAGONTBIJT is een jaarlijks moment van bezinning, inspiratie en gebed aan het begin van het parlementaire jaar. Ook in Dordrecht is het Prinsjesdagcomité - waar Platform Dordtse Kerken, Missie Dordt en GIDS Dordrecht deel van uitmaken - alweer druk bezig met het organiseren van het Prinsjesdagontbijt op dinsdagochtend 17 september 2024.
Maandagavond 16 september 2024 is er de Troonbede
Binnenkort volgt meer informatie over beide bijeenkomsten.


In het weekend van za 29 en zo 30 juni 2024 vinden er activiteiten plaats in het kader het HERDENKEN VAN ONS SLAVERNIJVERLEDEN.
Zaterdag 29 juni wordt onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland in Huis bij de Bron in Stadspolders een Herdenkingsdienst gehouden.
Zondag 30 juni Is er in de Museumtuin de Herdenkingsplechtigheid.

Processie Heilig Hout

Sinds 2013 worden er in Dordrecht elk jaar twee splinters (reliek) van het Kruishout van Christus in processie rondgedragen door de binnenstad. Het startpunt is de Grote Kerk waar de splinters in de Middeleeuwen ooit werden vereerd en het eindpunt vormt de Antoniuskerk. De processie vindt plaats op zondag 30 juni 2024. Start is om 14.45 uur in de Grote Kerk. 

Onthulling Statenbijbel uit 1702

Woensdagmiddag 26 juni 2024 was in de Blauwe Kamer van de Stadsbibliotheek aan de Groenmarkt de onthulling van een prachtige Statenbijbel uit 1702. Vol met tekst, maar ook met tekeningen, landkaarten, etc. Historicus Kees Klok vertelde over de geschiedenis van de Statenbijbel. Er zijn er zo'n half miljoen. De bijbel heet Statenbijbel, omdat de vertaling in het Nederlands de goedkeuring moest krijgen van de Staten Generaal. 


Vrijdag 28 juni 2024 is het 135 jaar geleden dat het Leger des Heils haar eerste samenkomst in Dordrecht hield. Dit wil men vieren met verschillende bijeenkomsten en daarmee God danken voor deze 135 jaar dienen in Dordt. 
Zaterdag 29 juni, 15.00 uur: Vrieseplein, Openluchtconcert; 19.30 uur: Kasperspad 28, Concert;
Zondagochtend 30 juni, 10.00 uur: Kasperspad 28,  Dankdienst

Maak kennis met Laudato Si

Er is een samenleving mogelijk waar evenwicht is en verbinding; tussen mens en omgeving, arm en rijk, plant en bebouwing. Laudato Si’ geeft een antwoord op de schreeuw van de aarde en van de armen. De basis is de visie op het gedachtegoed van paus Franciscus. Meer leven vanuit een spiritualiteit van verbondenheid met God, medemensen en de aarde. De heilige Franciscus van Assisi is hierin een voorbeeld van bescherming van het zwakke en een vreugdevol en authentiek leven.

De Insjallah-6-delige cursus ‘Evangelie & Moslims’ gaat op 3 september 2024 van start. Vanuit de werkgroep Evangelisatie van Missie Dordt, in samenwerking met de diverse deelnemende kerken, wordt de interkerkelijke ‘Insjallah-cursus’ van de stichting ‘Evangelie & Moslims’ georganiseerd in Dordrecht. Alle Dordtse christenen die hiervoor belangstelling hebben, worden van harte uitgenodigd om zich nu in te schrijven. 


Paus Franciscus schrijft 2e wonder toe aan 'God's Influencer' Carlo Acutis, een op 15-jarige leeftijd overleden webdeveloper. Carlo ontwikkelde websites, o.a. een website waarin elk eucharistisch wonder ter wereld is vernoemd en alle door de katholieke kerk bevestigde Maria-verschijningen. Na het bidden tot Carlo zijn er 2 genezingen vastgesteld (alvleesklierafwijking en een ernstig fietsongeluk). Hij gebruikte internet 'in dienst van de Heer'.

Romy tiktokte over haar religieuze zoektocht en studeert nu theologie: ‘Er zullen vragen open blijven’ De Dordtse Romy Kersten (18) vond God en vertelt nu op TikTok over haar rooms-katholieke kerk, over God en ze beantwoordt vragen. Inmiddels heeft ze Dordrecht verruild voor een nieuwe woonplek: het Belgische Leuven waar ze sinds september theologie studeert. "Leuven is een walhalla voor een katholiek".

TikTok

In 'Groene catechismus' stelt theoloog Sam Janse 88 vragen die bij mensen leven rondom geloof en duurzaamheid en probeert die te beantwoorden. Tijdens zijn lezingen worden veel vragen gesteld, over feiten, onze levensstijl, overbevolking, de Bijbelse boodschap, de eindtijd, enzovoort. Hij geeft belangrijkste informatie over klimaatverandering, biodiversiteit, zorg voor de schepping, duurzaamheid en geloof.


PETRUSKAPEL op Staart wordt verkocht aan de Alevitische Vereniging Dordrecht. Het is de opzet dat in juli 2024 de definitieve koopovereenkomst tussen de 2 partijen wordt getekend als alle benodigde stappen zijn gezet. Het wordt geen moskee. Het Alevitisme wordt op internet omschreven als een ondogmatische vorm van het islamitische geloof. Alevieten onderscheiden zich door hun (religieus)humanistische levensopvatting. 

Informatieavond over opzet International Christian Fellowship in Dordrecht. Op donderdagavond 25 april 2024, om 20 uur, in het Patrimonium in Dordrecht. Gaat over het waarom, wat en hoe van zo'n interculturele gemeenschap in Dordrecht: Een plek waar mensen van verschillende culturele achtergronden geestelijk thuis kunnen komen bij elkaar en bij God. Met steeds meer geloofsgemeenschappen van o.a. asielzoekers is er grote vraag ook naar locaties om bij elkaar te komen voor de vieringen.

Platform Dordtse Kerken is bezig met een inventarisatie bij de kerken of er nog ruimte beschikbaar is voor migrantenkerken en interculturele gemeenschappen om bij elkaar te komen voor hun vieringen. U kunt uw informatie hierover geven via: info@platformdordtsekerken.nl

Van de Rooms Katholieke Kerk hebben we inmiddels een opgave ontvangen van wie er gebruik maken van hun locaties: 


ONDERZOEK RESTAURATIEOPGAVE NIET WOONHUIS-RIJKSMONUMENTEN 

In 2012 en 2015 hebben Rijk en Provincies bestuurlijke afspraken gemaakt over de restauratie van Rijksmonumenten (niet woonhuis) en over de daarvoor in te zetten middelen. 

Onderzoek Restauratieopgave 2024 2033 En Evaluatie Restauratiesubsidies Niet Woonhuis Rijksmonumenten Pdf
PDF – 14,1 MB 11 downloads

OPROEP VOOR EEN ORGANIST

De Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht zoekt organisten in de buurt van Dordrecht die bereid zijn om op zondagmorgen de dienst (aanvang 10.15 uur) te begeleiden.

Het organistenbestand is sterk uitgedund. U kunt kiezen wanneer u kunt/wilt spelen. Kerkgebouw Doopsgezinde gemeente Dordrecht wordt gebruikt. U kunt kontakt opnemen met Ria Harriss-van der Salm

NIEUWE PREDIKANT GROTE KERK

Idelette Otten (60) is de nieuwe predikant van de Grote Kerk Dordrecht. Zij is in de Intrededienst op zondag 23 juni 2024 om 15.00 uur in de Grote Kerk bevestigd tot predikant van De Grote Kerk Gemeente Dordrecht door ds. G. van Meijeren, classispredikant Zuid-Holland Zuid. Na de dienst was er gelegenheid om nader kennis te maken met Idelette en om samen wat te drinken. 


INTERKERKELIJKE REVIVAL WEEK

In de week van zondag 22 t/m zondag 29 september 2024 is er een Interkerkelijke Revival Week. Een week van 24-7 gebed, afgesloten met openlucht aanbidding en samen getuigen. Wil je ook aanhaken bij de groep christenen die deze droom wil verwezenlijken?
Laat het ons weten.

KRACHTVROUWPRIJS 2024

In het kader van Internationale Vrouwendag is op vrijdagavond 8 maart 2024 bij Filmtheater De Witt de Krachtvrouwprijs 2024 uitgereikt aan ELLY VAN WENUM. 
Een initiatief van Vrouwen Kunnen Alles. Elly ontving de prijs voor haar Actief zijn voor Buurtwerk van Dordtse Kerken en Samen Dordt.

HEILIGE bernadette komt

Bisdom Rotterdam verwelkomt de relieken van de H. Bernadette Soubirous van 9 t/m 12 april 2024 in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal in Rotterdam.  
Een bijzondere schrijn met haar reliek (stuk van haar gebeente) komt vanuit Lourdes naar Nederland en maakt een rondgang. 


Bijeenkomsten organiseren

Platform Dordtse Kerken organiseert verschillende bijeenkomsten/activiteiten en coördineert zaken die geloofsgemeenschappen en kerken aangaan.

Informatie uitwisselen

Platform Dordtse Kerken zet zich in voor het uitwisselen van informatie.

Verbinding maken

Platform Dordtse Kerken streeft ernaar om  te verbinden en overlegt met allerlei organisaties en partners.

Veel gestelde vragen

Wie zijn de leden van Platform Dordtse Kerken?

De leden van Platform Dordtse Kerken zijn lokale gemeenteleden van diverse leeftijden en achtergronden.

Hoe kan ik contact opnemen met Platform Dordtse Kerken?

U kunt contact opnemen met Platform Dordtse Kerken via onze contactpagina.

Wat is de missie van Platform Dordtse Kerken?

De missie van Platform Dordtse Kerken is om deelnemers te verbinden, kerkbijeenkomsten te organiseren, informatie uit te wisselen en een veilige omgeving te creëren waar kerkgangers hun leven kunnen delen, tot eer van God.