PLATFORM DORDTSE KERKEN

Platform Dordtse Kerken is een samenwerkingsverband van kerkgemeenschappen en geloofsgemeenschappen. Wij organiseren en coördineren activiteiten, wisselen informatie uit, versterken de onderlinge afstemming, ook voor mensen die verbinding en verdieping zoeken in Dordrecht. We hebben een actieve gemeenschap met verschillende leeftijden en achtergronden die samen hun leven tot eer van God delen. Daarnaast zijn we het aanspreekpunt voor de gemeente en maatschappelijke organisaties.

Wij zijn een Stichting, de bestuursleden zijn:

Hans Berrevoets, voorzitter | Erik Schipper, vice-voorzitter | Jacqueline van den Bergh, secretaris | Dirk Pols, penningmeester | Franck Baggen | Wiebe van Horssen | Aaike Kamsteeg | Corrie van der Kraan. 

We werken samen met organisaties, instellingen, gemeente en initiatieven in Dordrecht en regio. Het Platform kent geen leden, maar deelnemers.

 

Het Platform Dordtse Kerken staat in een traditie van meer dan vijftig jaar in Dordrecht. De kerndoelstelling is altijd gelijk gebleven: mensen uit verschillende kerkelijke richtingen met elkaar in contact brengen. Daarnaast wil het Platform de zichtbaarheid van de kerken in de samenleving bevorderen en ontwikkelingen in stad en samenleving onder de aandacht van de kerken brengen. Tenslotte fungeert het Platform als gesprekspartner voor de overheid met respect voor de eigen verantwoordelijkheid van elke kerkelijke richting. Activiteiten van kerken en diverse organisaties/initiatieven worden door het Platform ondersteund. Dit levert een heel divers aanbod op aan interkerkelijke initiatieven. Zie onze HOME en NIEUWS pagina.

 

Platform Dordtse Kerken is een onafhankelijke, niet-commerciële organisatie die zich sterk maakt voor de lokale kerk- en geloofsgemeenschap in Dordrecht. Onze missie is om deelnemers te verbinden, komsten te organiseren, informatie uit te wisselen en een veilige omgeving te creëren waar mensen hun leven kunnen delen, tot eer van God. We hebben een actieve gemeenschap met verschillende leeftijden en achtergronden en we willen een afspiegeling zijn van deze gemeenschap. We hopen dat iedereen in staat is om deel uit te maken van onze gemeenschap, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit, sociale achtergrond of geloofsovertuiging. We streven ernaar om de gemeenschap verenigd te houden door middel van gebed, liefde, eenheid en verdraagzaamheid.

Voor meer informatie en kontakt: info@platformdordtsekerken.nl