PINSJESDAGONTBIJT

Wij nodigen u van harte uit voor het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt op DV dinsdag 17 september 2024. 

Het ontbijt zal dit jaar in het teken staan van het thema De economie van het genoeg.

Dit thema sluit aan op het thema van vorig jaar. Onze samenleving bevindt zich momenteel in een periode van transitie, waarin we met uiteenlopende uitdagingen worden geconfronteerd. 

Uitdagingen, zoals de gevolgen van klimaatverandering, een groeiende inkomenskloof, afnemend geluk, immigratie, en verschillende maatschappelijke tegenstellingen. 

Wat is ons kompas als deze vraagstukken op ons af komen?

Onze spreekster is mw. Natasja Naron, directeur van het Programma “De Betekenis van Rijkdom” aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en eigenaar van Gabriel Financiële Bescherming. 

Zij heeft in haar werk dagelijks te maken met de genoemde maatschappelijke problematiek. 

In haar lezing neemt zij ons hierin mee en houdt ons een spiegel voor over hoe wij ons hiermee, 

vanuit Gods woord, kunnen verhouden.

Aan de ontbijttafel is ruimte om standpunten uit te wisselen en van gedachten te wisselen. 

Ook worden aan het einde van de bijeenkomst wensen en gebeden uitgesproken in het gebed voor de stad. Wij hopen dat u op deze ochtend opnieuw geïnspireerd raakt om gezamenlijk het goede te zoeken voor onze stad en haar inwoners.

 

De ontvangst is 7:00 uur, om circa 9:00 uur zullen we weer uiteen gaan

Locatie: Evangelische Gemeente Jozua, Sikkelstraat 2, 3319LJ Dordrecht

Spreekster: mw. Natasja Naron, directeur Programma De Betekenis van Rijkdom

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Hans Okkerse en Alisa van Dijk

 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. We willen elkaar graag in een zo breed mogelijke 

samenstelling ontmoeten, om daadwerkelijk in Dordrecht het verschil te kunnen maken. 

We willen u daarom vragen mensen uit uw netwerk te attenderen op dit ontbijt, bij voorkeur uit een andere sector of bedrijf dan waaruit u zelf afkomstig bent. Een mooi moment ook om uw netwerk uit te breiden. 

U kunt u aanmelden voor het Prinsjesdagontbijt via info@platformdordtsekerken.nl onder vermelding van uw naam, en contactgegevens. Eventuele dieetwensen kunt u opgeven bij uw aanmelding. De kosten voor het ontbijt bedragen € 10,00. U kunt dit overmaken bij aanmelding op: Rekeningnummer NL07INGB0004277497 t.n.v. St. Platform Dordtse Kerken.

 

Uw aanmelding graag vóór 10 september 2024. Wij zien er naar uit u te ontmoeten op dinsdag 17 september!

 

Met vriendelijke groet,

Organisatiecomité Prinsjesdagontbijt Dordrecht: Jacqueline van den Bergh • Gerrit den Broeder • Hans Klippel • Peter van der Schoor • Richard van Willigen


Statenbijbel is er voor alle Dordtenaren...

Woensdagmiddag 26 juni 2024 was in de Blauwe Kamer van de Stadsbibliotheek aan de Groenmarkt de onthulling van een prachtige Statenbijbel uit 1702. Vol met tekst, maar ook met tekeningen, landkaarten, etc. Historicus Kees Klok vertelde over de geschiedenis van de Statenbijbel. Er zijn er zo'n half miljoen. Hij heet Statenbijbel, omdat de vertaling van de bijbel in het Nederlands de goedkeuring moest krijgen van de Staten Generaal, het hoofd van de 7 Provinciën. Veel uitdrukkingen, gezegdes en verhalen kennen we uit deze Statenvertalingen. Veel drukkers kwamen uit het zuiden naar onder meer ook Dordrecht, zij waren gevlucht voor de Spaanse overheersing. In de lage landen was de opstand tegen de Spanjaarden succesvol.

Deze Statenbijbel is te zien in de Bibliotheek. Je kunt er in bladeren, maar je moet er wel heel voorzichtig mee omgaan, vertelde Lonneke van der Ark, boekwetenschapper. Het papier is nog in zeer goede staat. Lonneke gaat op de pagina's op zoek naar watermerken.
De Statenbijbel is er voor alle Dordtenaren...


Herdenkingsdienst slavernijverleden – Samen hoopvol op weg

Voorafgaande aan de viering van de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij wordt op ZATERDAG 29 JUNI 2024 onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland in de protestantse gemeente Huis bij de Bron in Dordrecht een herdenkingsdienst gehouden. Het thema van deze dienst luidt: Samen hoopvol op weg. Deze herdenkingsdienst is een initiatief van een breed samengestelde netwerkgroep waarin vertegenwoordigers van kerken, de stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden en Samen Kerk in Nederland (SKIN) samenwerken.
In deze dienst wordt de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van kerken in Nederland bij dit pijnlijke verleden herdacht en verwoord. Vorig jaar hebben kerken voor het aangezicht van God in De Nieuwe Kerk in Amsterdam hun medeverantwoordelijkheid en schuld uitgesproken. De dienst dit jaar zal in het teken staan van het verlangen en de hoop om gezamenlijk een stap te zetten naar een nieuwe toekomst.
Voorgangers zijn o.a. ds. Rhoïnde Mijnals-Doth, bisschop van de Europees-Continentale Provincie van de Evangelische Broedergemeente en ds. Erik Schipper, predikant van de protestantse wijkgemeente ‘Huis bij de Bron’ in Dordrecht. Muzikale medewerking is er van Martijn Borsje, Pearl Jozefzoon en Henk Kraaijeveld. Het is mogelijk om bij deze dienst aanwezig te zijn.
De dienst op 29 juni begint om 18.00 u. U kunt zich daarvoor opgeven via het email adres
info@hvsv-slavernijverwerking.nl. Het aantal beschikbare plaatsen is echter beperkt. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.

De EO zal deze herdenkingsdienst opnemen en later uitzenden. Kijk voor meer informatie op: Raad van Kerken: https://www.raadvankerken.nl/slavernij-verleden/ Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden: https://www.hvsv-slavernijverwerking.nl/ 

 

Op ZONDAG 30 JUNI 2024 staan we stil bij de afschaffing van de slavernij en reflecteren we met elkaar op het koloniaal verleden van Nederland en Dordrecht. We nodigen u van harte uit om aan dit belangrijke moment van bezinning, erkenning en verbondenheid deel te nemen. Het programma van de herdenkingsplechtigheid bestaat uit diverse sprekers, muzikale optredens en rituelen ter nagedachtenis van de slachtoffers van de slavernij. We staan stil bij het verleden en de doorwerking daarvan in het heden. De erkenning van het verleden is immers de basis voor het kunnen bouwen aan een inclusieve samenleving waar racisme en discriminatie in de toekomst geen rol meer spelen. Vorig jaar organiseerden wij vanuit de werkgroep Keti Koti Dordrecht en Koloniaal Verleden Dordrecht voor de eerste keer de Keti Koti herdenking in Dordrecht. We zijn verheugd u te kunnen vertellen dat deze werkgroep opgenomen is in de nieuwe Stichting Cultureel Educatief Centrum Dordrecht (CECD). Dit jaar organiseert CECD de herdenkingsplechtigheid.

Ons streven is om de traditie van Keti Koti een jaarlijks terugkerend evenement te maken waar alle Dordtenaren aan deelnemen. Datum: zondag 30 juni 2024. Tijd: van 17.00 tot 18.30 uur Locatie: Museumtuin, Museumstraat 40, Dordrecht 

 

Aansluitend zijn er op ZONDAG 30 juni in het Dordrecht Museum, vanaf 19.00 uur de Keti Koti DialoogTafel. Voel je welkom om deel te nemen aan de Keti Koti Dialoog Tafel en samen met ons het bewustzijn te vergroten over het Nederlandse slavernij- en koloniale verleden. Samen streven we naar een samenleving vrij van discriminatie en racisme. Aarzel niet, meld je aan en maak deel uit van deze gesprekken. MELD JE HIER AANBOEKJE 4 MEI 2024 Nw Pdf
PDF – 1,0 MB 22 downloads

"Wij zijn allemaal Dordtenaar"

Hoop, vrede en vrijheid zijn sleutelwoorden in het uur van interreligieuze bezinning voor de Dodenherdenking op 4 mei. De bijeenkomst begint in de Singelkerk (hoek Dubbeldamseweg/Singel) op zaterdag 4 mei om half zeven. Vooraf speelt organist Arjan den Ouden passende muziek. Het regionale Ivrietkoor Al Naharot verleent met als begeleiders Jaap Seelbach (accordeon) en Freek van Diest (viool) medewerking.
De bijeenkomst, die wordt georganiseerd door het Platform Dordtse kerken, staat in een traditie vanaf 1946. Een vast onderdeel is aandacht voor de Dordtse verzets-psalm 43, waaraan de naam is verbonden van Leendert Keesmaat. Vlak voordat de verzetsstrijder op de Waaldorpervlakte op 13 maart 1941 werd doodgeschoten, putte hij kracht uit de psalmtekst. Keesmaat is één van de achttien doden uit het gedicht van Jan Campert. Keesmaat heeft een eregraf op de Essenhof.
Ditmaal zal pastor Sander Verschuur van de H. Theresia van Ávila parochie een openingsgebed uitspreken en daarna de overdenking over de psalm. Tevens worden van psalm 43 vier coupletten gezongen. Om duidelijk te maken waarom 4 mei 2024 is gekozen voor aandacht voor hoop, vrede en vrijheid zijn er twee sprekers. Dat zijn: de voorzitter van het Platform Dordtse kerken, Hans Berrevoets en de voorzitter van het Platform Turkse Dordtenaren, Ahmet Polat: "We zijn allemaal Dordtenaar", zal een sleutelzin zijn. Het Ivrietkoor Al Naharot heeft zich bij de repertoirekeuze laten leiden door de sleutelwoorden: “Het gaat om het zingen van liederen uit de joodse geschiedenis om zo verschillende culturen met elkaar te verbinden.” PvdA-raadslid Marije Schnabel zal ditmaal de namen voordragen van mensen, die een relatie hebben met ingrijpende gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog. Marije Schnabel zegt daarover: ,,Het mooie is dat de namen, die ik nu mag lezen, staan voor persoonlijke verhalen die ons verbinden met onszelf en met elkaar.” Ds. Evelien Plaisier van de Wilhelminakerk zal het slotgebed uitspreken. Ze geeft een toelichting op het slotlied dat bij herhaling zal worden gezongen voordat mensen naar de herdenking op het Sumatraplein lopen. Dat lied luidt: "Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft."
De kerk gaat voor de bezoekers al om zes uur open. Start programma: 18.30 uur. Toegang is gratis. De bijeenkomst is ook te volgen op het you tube kanaal van de kerk, te vinden onder CGK Dordrecht-centrum: https://www.youtube.com/c/CgkDordrechtCentrum. U bent van harte welkom.VRAAG VAN
PLATFORM DORDTSE KERKEN:

Heeft u ruimte in uw (kerk)gebouw beschikbaar die op bepaalde tijden door Migrantenkerken kunnen worden gebruikt? Laat het ons weten en mail naar: Platform Dordtse Kerken: info@platformdordtsekerken.nl

INVENTARISATIE RUIMTE VOOR MIGRANTENKERKEN

Bij Migrantenkerken is er grote behoefte aan ruimte waar zij hun vieringen/activiteiten kunnen houden en hebben ons gevraagd of wij hen kunnen helpen. Platform Dordtse Kerken wil hierin een coördinerende rol spelen en is bezig met inventariseren of er ruimten zijn bij kerken/geloofsgemeen-schappen die op bepaalde tijden gebruikt kunnen worden door Migrantenkerken. Dan kunnen wij een overzicht maken. Aan de hand van dit overzicht gaan wij afspraken maken over wie waar terecht kunnen. Inmiddels hebben wij van de Rooms Katholieke Parochie Drechtsteden een overzicht ontvangen van wie er bij hun kerken:
- Poolse gemeenschap: wekelijks op zondagmiddag-avond in de Verrezen Christus (Dordrecht)
- Molukse gemeenschap: 1 keer per twee weken op zondagmiddag in de Verrezen Christus (Dordrecht) - Armeense gemeenschap: 1 keer per maand op zaterdagochtend-middag in de Verrezen Christus (Dordrecht)
- Tamil gemeenschap: incidenteel 1 keer per maand op zondagavond in de Verrezen Christus (Dordrecht)
- Filippijnse gemeenschap (in Engels): 1 keer per maand op zondagmiddag in de H.Antonius (Dordrecht)
- Antilliaanse gemeenschap: 1 keer per maand op zondagmiddag in de H.Hart (Zwijndrecht)
- Vietnamese gemeenschap: 1 keer per maand op zondagmiddag in de H.Nicolaas (Hendrik-Ido-Ambacht)


LICHTJESTOCHT VOOR ALEXEI NAVALNY

Woensdag 27 maart 2024: 19.00 uur Verzamelen bij Hof van Nederland; 19.30 uur start Lichtjestocht
foto: Aleksej Navalny in 2019, bij een herdenkingsbijeenkomst voor de in 2015 in Moskou vermoorde politicus Boris Nemtsov. Beeld REUTERS.jpg


voor Alexei

Jij was de laatste vlam van hoop

De laatste man staande

Nu die vlam wordt gesmoord

Nu jij valt, vermoord

Ontvalt de bodem aan het moordregiem

15.2.2024

LICHTJESTOCHT VOOR ALEXEI NAVALNY

TON DELEMARRE: De dood van Alexei Navalny heeft ons zeer geschokt. Wij vinden dat we zijn oproep en ideaal levend moeten houden. Daarom willen wij op woensdag 27 maart, 40 dagen na de dood van Alexei Navalni, een gedenkbijeenkomst gesteund door het gemeentebestuur, Museum Hof van Nederland, de Bieb van A tot Zet, in de vorm van een lichtjestocht van Hof naar het Stadhuis. Hiermee willen wij uitdrukking geven aan ons verzet tegen dit grove onrecht en onze solidariteit betuigen met zijn nabestaanden en het hele Russische volk dat zucht onder een gruwelijk schrikbewind. Wij willen dat volk en de wereld onze verontwaardiging duidelijk tonen en onze vaste wil dit nooit te accepteren. Er zijn ogenblikken dat je je stem moet laten horen. Wij hoeven Navalny niet te introduceren. Een profeet die zijn leven gaf voor waarheid en gerechtigheid. Ik citeer uit zijn ‘laatste woord’ voor de Rechtbank in Moskou (20.2.’21) “Het gebod ‘Zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen vervuld worden’, is in werkelijkheid momenteel het belangrijkste politieke idee in Rusland. Zonder omhaal staat hier: Er schuilt kracht in gerechtigheid. Wie de waarheid en gerechtigheid achter zich heeft, zal winnen”. Waarom 40 dagen na zijn dood? In de Orthodoxe traditie is de 40e dag voor iedere overledene een gedenkdag. Deze heeft een status te vergelijken met de begrafenis. Dat hangt samen met hun geloof dat de ziel van de overledene op de 40e dag de aardse sfeer verruilt voor de hemelse.

Het stadsbestuur is zo vriendelijk het Stadhuis ter beschikking te stellen. Wij hebben hier in Dordrecht Museum het Hof van Nederland dat zich profileert als bruggenbouwer tussen vroeger en nu, tussen verschillende perspectieven, werelden, bezoekers, kunstenaars en meningen. Dit museum ondersteunt ons bij het verzamelen en vertrek van de stoet. Evenzo is support van de plaatselijke Bibliotheek toegezegd.

De opzet is: Vanaf 19.00 uur verzamelen. Om 19.30 uur is vertrek van de stoet van het Hof. Iedereen is welkom als deelnemer. Een kaarsje of lampion ís welkom maar niet verplicht. De zaklamp van je mobieltje is ook goed. Om 20 uur is iedereen op het Stadhuis. De burgemeester zal in de raadszaal van het Stadhuis een toespraak houden. Marieke van Leeuwen zal een gedicht voordragen. Muzikale omlijsting door het Dordts Muziekgezelschap Orpheus. Gezamenlijk zingen we Alle mensen worden broeders. Hubert Smeets - journalist NRC en TV commentator - houdt een rede. 


KRACHTVROUWPRIJS 2024 VOOR ELLY VAN WENUM

De Krachtvrouwprijs is een initiatief van Vrouwen kunnen Alles dat de schijnwerpers richt op opmerkelijke vrouwen die de kracht van positiviteit, leiderschap en doorzettingsvermogen belichamen. We willen deze vrouwen eren voor hun bijdrage aan de gemeenschap, hun impact op het vrouw zijn in Dordrecht en hun vermogen om anderen te inspireren. De Krachtvrouwprijs is in 2023 voor het eerst uitgereikt door Vrouwen kunnen Alles aan Mary Ruisch. Vanuit de nominaties hebben Vrouwen kunnen Alles een top 3 gekozen. Deze dames worden vanavond in het zonnetje gezet. In willekeurige volgorde zijn genomineerd waren: Sieglien Venloo, Elly van Wenum en Riet Duykers.
Er is gekozen voor ELLY VAN WENUM: vanuit jouw levenswijze heb je een onvermoeibaar doorzettingsvermogen. Je inspireert andere vrouwen om mee te doen om bij te dragen in Dordrecht. Jouw internetprofiel geeft dat kort samengevat weer: “Actief voor het buurtwerk van de Dordtse kerken. Altijd in voor nieuw initiatief. Samen zorgen voor elkaar”. Dat laatste Samen zorgen voor elkaar is duidelijk zichtbaar in je activiteiten. Voor je onvermoeibare doorzettingsvermogen en de “samen zorgen voor elkaar“ activiteiten reiken wij graag de Krachtvrouw 2024 aan je uit. Je bent een ware toegewijde kracht achter het buurtwerk van de Dordtse kerken, waarbij je je telkens weer inzet voor de gemeenschap. Je speelt cruciale rollen in Dordt voor Oekraine, Uitdekastindekerk en SamenDordt waar je inzet voor kwetsbare Dordtenaren. Hiervoor willen we je graag bedanken.
Elly, Van harte gefeliciteerd met deze Krachtvrouwprijs 2024. Ook vanuit Platform Dordtse Kerken !

Lees ook artikel op Dordrecht.net

Op foto boven: links Elly van Wenum en rechts Sanne Reitzema, die de Aanmoedigingsprijs 2024 ontving.


IDELETTE OTTEN IS DE NIEUWE PREDIKANT VAN DE GROTE KERK 

Idelette: "Nu we bijna halverweg de Vasten zijn doorbreek ik even mijn Facebookvasten met bijzonder nieuws: Deze week mocht ik een beroep ontvangen van de Hervormde Gemeente van de Grote of O.L.V. Kerk te Dordrecht. 

Geweldig dat ik mijn laatste werkzame jaren in zo'n prachtige kerk mag doorbrengen. 

Na Gummarus en Pancratius en Willibrord nu naar een Maria kerk, waar ik ook nog eens de eerste vrouwelijke predikant van mag zijn. 

Dat mooie nieuws wil ik jullie op Internationale Vrouwendag (8 maart 2024) niet onthouden!"

Ook vanuit het Platform Dordtse Kerken, van harte gefeliciteerd !


PASEN: TIJD VAN VREUGDE, HOOP EN VREDE

De jaarlijkse PAASBLOEMENGROET, georganiseerd door Missie Dordt, is inmiddels een gewaardeerde traditie geworden op het eiland van Dordrecht. Kerken, individuen en initiatieven slaan de handen ineen om rond Pasen duizenden Dordtenaren te bereiken. De Paasbloemengroet vindt plaats op zaterdag 23 maart. Ontdek meer over deze actie en hoe je eenvoudig en snel bloemen kunt bestellen, inclusief gratis ansichtkaarten (voorbedrukt of blanco). Lees meer...
HANG DE WITTE VLAG UIT MET PASEN! Symbool van vreugde en pleidooi voor vrede. Missie Dordt en het Platform Dordtse Kerken roepen opnieuw de kerken en stadsgenoten van Dordrecht op om met Pasen de witte vlag uit te hangen of linten op te hangen. Dit symboliseert niet alleen de vreugde van Pasen, maar dient tevens als krachtig pleidooi voor vrede, vooral in deze tijd van wereldwijde conflicten, zoals die in Oekraïne en Gaza. Lees meer...
PAASCAMPAGNE 'WELKOM IN DE WERK'. Vanuit het initiatief ‘Welkom in de kerk’ wordt dit jaar opnieuw een stadsbrede Paascampagne georganiseerd door Missie Dordt en Platform Dordtse Kerken. De komende weken zal een enthousiast kernteam de Paascampagne uitrollen, in navolging op de Kerstcampagne waarbij maar liefst 30 kerken betrokken waren. Bekijk filmpje


Boaz van Luik: In het kader van mijn missie als klimaatburgemeester in Dordrecht om kerken te helpen verduurzamen organiseer ik de warme truienavond in Dordrecht, samen met TEARFUND. Een Warme Truienavond is een avond waarbij de verwarming uit staat, de warme truien aan gaan en je samen met een groep mensen geniet van mooie muziek en een goed verhaal. Tijdens een intiem concert genieten jullie van een ontspannen, gezellige én inhoudelijke avond met inspiratie rondom duurzaam en rechtvaardig leven.
De host tijdens de avond is ‘Droominee’ Rik Zutphen. Hij neemt twee artiesten mee die zorgen voor mooie muziek. Samen denk je na over recht doen in jullie eigen omgeving en om een stap te zetten richting een duurzame levensstijl.

Joost van Dieren (TEARFUND): ‘Klimaatverandering raakt de allerarmsten en de meest kwetsbaren. Bij TEARFUND zien we dat dagelijks in ons werk. Tijdens de Warme Truientour maken we van de nood een deugd. Samen genieten van mooie muziek en een inhoudelijk verhaal kunnen heel goed hand in hand gaan. Een leuke avond voor jong én oud!’

Meer informatie op website van TEARFUND.


GELOOFSVERDIEPING

Elk jaar bieden wij voor iedere geïnteresseerde een serie avonden aan ter verdieping van ons geloof. We nodigen externe deskundigen uit een inleiding te verzorgen over telkens een ander onderwerp. Deze avonden vinden plaats in de Titus Brandsma Gedachteniskapel, Nolensweg 10 te Dordrecht. Toegang is vrij. Ter bestrijding van de onkosten vragen wij een vrijwillige bijdrage.

• Dinsdag 27 februari 2024 om 20.00 uur. Ecologische bekering en de zorg om de schepping. Spreker: Nienke Hofsink, theologe en kerkelijk werker De roep om maatregelen tegen klimaatverandering klinken steeds luider. De nood om verantwoord om te gaan met onze leefomgeving en natuur wordt steeds urgenter. Hoe ziet een ecologische bekering eruit? Nienke Hofsink is theologe en kerkelijk werker. Zij is lid van het platform ‘Genoeg om te leven’ dat een duurzame stijl van leven bepleit en dat zoekt naar nieuwe ideeën voor een eerlijke economie. Klik hier voor meer informatie.
• Donderdag 14 december om 20.00 uur. De mystiek van Dag Hammarskjöld. Spreker: Pater-karmeliet Jos Huls.
• Dinsdag 23 januari 2024 om 19.00 uur. Heiligenverering en heiligverklaring. Spreker: Marc Lindeijer, pater-jezuiet Het is typisch voor het katholieke geloof: de verering van heiligen en de heiligverklaring. Hoe heeft de heiligenverering in de loop van de geschiedenis zich ontwikkeld? Welke plek hebben de heiligen in ons geloof? En wat is het belang om onderzoek te verrichten voorafgaande aan een heiligverklaring? Pater-jezuïet Marc Lindeijer heeft enkele jaren in het Vaticaan gewerkt voor de Congregaties voor de Heiligverklaring. Let op: deze avond start om 19.00 uur!


De heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar reliek (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de reliek in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen. De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht en eindigt op zondag 28 april in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. In de weken daartussen wordt de reliek in tal van kerken verspreid door het land ontvangen. Op al die plekken worden vieringen, processies en activiteiten rond de reliek georganiseerd. Het bisdom Rotterdam verwelkomt de relieken van de H. Bernadette van 9 t/m 12 april in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal.
De Heilige Bernadette Soubirous (1844 - 1879) was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in de Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de grootste Mariabedevaartoorden ter wereld, die elk jaar door miljoenen pelgrims wordt bezocht. Bernadette trad enkele jaren na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel. 


HENRI NOUWEN LEZING EN ACTIVITEITEN 2024

• Maandag 15 januari 2024 Activiteiten in de Stadsbibliotheek, Groenmarkt 153
1. 11.00-13.00 uur ‘Koffie met ....?’ Barbara Zwaan, Henri Nouwen kenner, geeft een inleiding over het thema: 'Op Adem Komen' en gaat in gesprek met de zaal. Bij deze huiskameractiviteit gaat het over de druk of soms de leegte, door een teveel of een gebrek aan bezigheden.
2. 20.00-22.00 uur ‘Voorleesmarathon’ Ton Delemarre leest voor uit het boek ‘Moeder en Zoon’ van Abdelkader Benali, een bewerking van de Henri Nouwenlezing, die Benali in 2021 gaf.

Woensdag 24 januari 2024 Henri Nouwen-lezing ‘Op Adem Komen’ door Jos Wienen
De 92ste geboortedag van priester en schrijver Henri Nouwen (1932-1996) wordt in Dordrecht in de Wilhelminakerk, Blekersdijk 41, herdacht van 20.00-22.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur.
Niemand minder dan Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, zal de Henri Nouwen-lezing geven. Jos zal o.a. ingaan op ‘Wat kunnen wij allen, van jong tot wat ouder, met het erfgoed van Henri Nouwen?’. Daarnaast is hij theoloog, historicus en een prominent CDA-politicus.
De avond wordt muzikaal omlijst door Ronald van der Schelde (vleugel) en Jelle van Nieuwenborg (gitaar).
Na de lezing is er een korte pauze en volgt er een gespreksforum onder leiding van Arend Noordam, predikant en docent. Het forum bestaat uiteraard uit Jos Wienen, Laurent Nouwen, de broer van Henri, en Helen Gaasbeek, pastoor Oudkatholieke Kerk. De toegang is vrij. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
• Vrijdag 2 februari 2024 Activiteiten in samenwerking met ‘De Pelgrimstocht’
De Pelgrimstocht organiseert onder andere stiltewandelingen onder de naam ‘Wandelen met.....?’ op vrijdagmiddag 2 februari a.s. om 14.00 uur en zaterdag 3 februari a.s. om 10.00 uur, in de Nieuwe Dordtse Biesbosch. De wandeling heeft als thema: ‘Wandelen met... Adem’.
Nadere informatie: Sybe de Lint: sybedelint@kpnmail.nl – 06 28 06 99 28.


Mag het wat vaker over klimaat gaan in de kerk?

Ook in kerken komt er steeds meer aandacht voor de Aarde, Klimaat en Duurzaamheid. Zo zijn er inmiddels Groene Kerken, zoals de Ontmoetingskerk in Sterrenburg. Het is heel goed dat we in de kerk vaak praten over naastenliefde. Dus dan is de kerk ook dé plek om het ook over klimaatverandering te hebben. TEARFUND roept dan ook de kerken van Nederland op om het wat vaker over het klimaat te hebben en is de petitie gestart om dit te steunen.

Dordtse KlimaatMarkt TIJDENS DE KLIMAATWEEK

Op zaterdag 2 november 2024 uur - van 13.00 - 16.00 uur - organiseert de KlimaatCoalitie Dordrecht een Dordtse KLIMAATMARKT waar allerlei organisaties, initiatieven, groepen, ondernemers en personen staan die actief zijn met activiteiten/producten om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Er wordt nog gezocht naar een passende locatie.
Weet iemand een geschikte ruimte voor een KlimaatMarkt, laat het ons weten.
Wil je ook als kerk of geloofsgemeenschap een kraam ter beschikking hebben deze middag, laat het ons weten via info@platformdordtsekerken.nl. Dan reserveren wij een kraam.


WEEK VAN GEBED IN DORDRECHT

De Week van Gebed voor eenheid - 21 t/m 28 januari 2024 - is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Ook christenen in Dordrecht doen mee aan de Week van gebed. Door samen te bidden, ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we onze betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg.
Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Zij maakten de opzet voor de oecumenische viering en het gebedsboekje en schreven daar de inleidende teksten voor. Dit materiaal is vertaald, bewerkt en ingekort door de Nederlandse werkgroep Week van gebed.
Graag willen we inventariseren welke activiteiten er in het kader van de week van gebed in onze stad plaatsvinden, zodat we een gezamenlijk programma kunnen presenteren. Er is hiervoor een aparte webpagina aangemaakt weekvangebeddordrecht.nl. Zou u svp willen laten weten of uw kerk/gemeente van plan is mee te doen aan de week van gebed en op welke wijze u hier invulling aan verwacht te gaan geven (alleen met de eigen gemeente/in samenwerking met andere kerken/wijkgerichte doordeweekse activiteit)? Dan kunnen we vast een inschatting maken van het totale programma. Aanmelden van concrete activiteiten kan via het webformulier.
Meer informatie: De heer Robert van der Hart (06 20902961), robertvanderhart@gmail.com


DORDRECHT OP BESTUURLIJK KERKELIJK GEBIED HEEL BELANGRIJK

De stad Dordrecht is historisch gezien om meerdere redenen op bestuurlijk kerkelijk gebied van groot belang. Theologisch zijn er zeker bij de reformatorische kerken nog veel publicaties die zijn te vangen onder de noemer: Dordt vandaag. Daarbij speelt de internationale betekenis van de Dordtse Synode 1618-1619 een grote rol. De naam Dordrecht is aan meer verbonden: Vanuit de stad was er in het verleden een directe band met de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) op Willemstad in de West. De gereformeerde kerk (nu PKN) in Parijs was verbonden met de classis Dordrecht. Verder steunde de hervormde gereformeerde bond (nu PKN) dertig jaar geleden evangelische activiteiten in het Limburgse Bunde. Dat viel wel buiten de (bestaande) kerkelijke structuren. Meer recent loopt er een lijn naar de gereformeerde gemeente Breda, vanuit Dordt waar de gemeente prof. dr. Wijnand Zondag als dominee heeft.
Zelfstandige
In 2012 werd die zelfstandige kerk opgeheven. Dick de Korte als scriba toen van de Julianakerk in Dordrecht werd daar daarna de (tijdelijke) scriba, toen de Bredase kerk in een overgangsperiode twintig maanden een afdeling was van Dordrecht. 


HARMONIE VERSTERKEN

Platforms Dordtse Kerken en Turkse Dordtenaren willen harmonie in Dordrecht verder versterken. Het zoeken naar mogelijkheden voor het maken van verbindingen werd bekrachtigd met het nuttigen van een gezamenlijke maaltijd, dinsdag 28 november 2023 in de Moskee aan de Vest.

 


"ER IS GEEN SCHEIDING TUSSEN GELOOF EN SAMENLEVING"

Vrijdagmiddag 27 oktober 2023 overhandigde Rik van der Linden, wethouder Cultuur en Historisch Erfgoed, in de Ontmoetingskerk, de 'Kerkenvisie' aan de voorzitter Platform Dordtse Kerken Hans Berrevoets. Voluit heet het fraaie boekwerk Een visie op gebedshuizen in Dordrecht: Tussen hemel en aarde. Het geeft een mooi overzicht van kerken in Dordrecht. Hun geschiedenis en hun blik op de toekomst. Rik gaf aan dat er weliswaar een scheiding is tussen kerk en staat, maar geen scheiding tussen geloof en samenleving. Ook vanuit historisch erfgoed perspectief verdienen kerken onze aandacht. Sloop wil de gemeente zoveel mogelijk voorkomen. Ieder kerkgenootschap ontvangt de Kerkenvisie. Voor veel kerkgebouwen is het onderhoud een zware opgave, vertelde Dirk Pols, penningmeester van het Platform. Kerken zijn er om met elkaar het geloof te beleven, maar het onderhoud van de gebouwen vereist hele andere specialistische kennis en aparte budgetten. Hiervoor moet aandacht zijn. De komende tijd gaat het Platform in gesprek met kerken over deze Kerkenvisie. 
Klik op KERKENVISIE om te lezen. Lees ook op Dordrecht.net


ARNO artikel AD

"Hoe kun je ontdekken dat God wel degelijk de regie heeft

en aan het werk is in parochies"

Op zaterdag 18 november is bisschop Van den Hende Arno Aardoom (45) tot priester gewijd voor het bisdom Rotterdam. In deze bisdomvideo vertelt Arno Aardoom over zijn leven, zijn thuisparochie in Dordrecht, het groeien van zijn roeping en de steun die Vronesteyn daarbij heeft geboden. Arno Aardoom was eerder werkzaam als leidinggevende bij de Sociale Verzekeringsbank. Tegelijkertijd was hij in Dordrecht erg betrokken in de Theresia van Ávila parochie. Daar kwam zijn roeping tot het priesterschap, die hij ook al eerder op jongere leeftijd had ervaren, terug. Hij zegt hierover: “God vroeg toch iets meer, iets anders.” Het eerste deel van de video is opgenomen in de Verrezen Christus Kerk in Dordrecht. Arno vertelt hoe hij vanuit die plek op weg ging naar Vronesteyn in Voorburg voor de priesteropleiding. In het tweede deel van de video vertelt Arno vanuit Vronesteyn over de opleiding en de vier pijlers: persoonsvorming, intellectuele vorming, spirituele vorming en pastorale vorming. “Tijdens de opleiding komen ook kritische dingen aan de orde, zoals misbruik in de Kerk, een heel pijnlijk vraagstuk”, vertelt hij. “En ook: Hoe ga je om met krimp en teruggang in kerkbezoek? Hoe kun je ontdekken dat God wel degelijk de regie heeft en aan het werk is in parochies, en dat er veel kansen zijn om te werken aan kerkopbouw?” Hij geeft aan dat de priesteropleiding zes jaar duurt en dat het goed is die tijd te nemen. “Is het priesterschap en is ook het celibaat iets dat echt voor jou is weggelegd en de weg die God met jou voor ogen heeft? Daar mag je best tijd en ruimte voor nemen.” Ook het “Kom en zie-jaar” komt ter sprake, waar mannen (18-45) een jaar lang op weg gaan om hun roeping te onderzoeken. Dit jaar van onderscheiding wordt begeleid via Vronesteyn en wordt nu voor de tweede keer gehouden. Bekijk de video

Inmiddels is Arno tot priester gewijd in de HH. Laurentius & Elisabeth Kathedraal in Rotterdam. En is nu werkzaam bij de RK Heilige Theresia van Avila Parochie. (zie het krantenartikel)


VERSLAG JAARBIJEENKOMST PLATFORM DORDTSE KERKEN |

Donderdagavond 28 september 2023 | Petruskapel

Voorzitter Hans Berrevoets verwelkomt iedereen op deze goed bezochte bijeenkomst. Wiebe van Horssen (werkzaam voor de stichting Missie Dordt en lid van het Platform Dordtse Kerken) en Annelies Brik (werkzaam als kinder-/jongerenwerk voor pioniersplek Staartlicht) verzorgen de opening van de jaarbijeenkomst van het Platform Dordtse Kerken in de Petruskapel, alwaar sinds een jaar pioniersplek Staartlicht actief is. Rik van der Linden, wethouder Cultuur en Erfgoed geeft presentatie van en toelichting op de KerkenVisie 'Tussen Hemel en Aarde'.

Lees verder voor een uitgebreid verslag.


De christelijke band SELA presenteert Adventslied GAUDETE. Speciaal voor de Advent heeft de band een nieuw Nederlandstalig lied uitgebracht, gebaseerd op het Gregoriaanse intredegezang GAUDETE (Verheugt U). Het staat voor de zanger van SELA Lars Gerfen voor een vreugdevolle manier van uitzien naar Kerst. (Foto: Henri Doornbos van website) Klik hier om het lied te beluisteren.


KERST: FEEST VAN HET LICHT: In ons land vieren we Kerst in een donker en kil jaargetijde. De kerstverlichting die we overal aantreffen is dus heel functioneel en geeft veel mensen een gevoel van gezelligheid en warmte. Maar heeft het iets te maken met de komst van Jezus op aarde? Dat is immers wat we vieren in deze tijd. We zien ook kerstmannen, rendieren en zwaar behangen kerstbomen. Van mij mag het allemaal, extra gezelligheid kan geen kwaad, maar het heeft niets met het christelijke feest te maken. In de stad en in de media kunnen we posters en advertenties aantreffen waarop onze inwoners worden uitgenodigd om eens een kijkje te nemen in een kerk. Op één daarvan staat de tekst ‘In de kerk vind ik licht’. Licht staat tegenover duisternis, donkerheid. In de bijbel staat ‘licht’ voor leven met God. Jezus noemt zichzelf het licht van de wereld. Als je Hem volgt, ben je een kind van het licht en leef je niet meer in het duister en mag je leven met God. In de kerk hoor je vertellen over dat licht. Het is een blijde boodschap van hoop. Want verbondenheid met Jezus geeft je houvast in het leven, zekerheid en perspectief. En dat er veel, heel veel donkerheid is in de wereld, dat zien we dagelijks in de media en misschien ook wel in je eigen leven. ‘Vrede op aarde’ is een mooi kerstlied, maar de vrede is vaak ver te zoeken, ook in onze samenleving. Ik wil daarom de oproep om in deze periode eens een kerk binnen te lopen, graag onderstrepen. Jezus verbindt je met God en zo ook met elkaar. Je levensweg hoef je niet alleen te lopen Ik wens u allen gezegende Kerstdagen en alvast een voorspoedig 2024!
Aaike Kamsteeg, bestuurslid Platform Dordtse Kerken