OVERZICHT VAN KERKGENOOTSCHAPPEN/GELOOFSGEMEENSCHAPPEN IN DORDRECHT

en hun activiteiten

 

Protestantse Kerk Dordrecht

Protestantse wijkgemeente Sterrenburg (Ontmoetingskerk)

Protestantse wijkgemeente Dubbeldam (De Wijnstok)

Protestantse wijkgemeente Stadspolders (De Bron)

Protestante wijkgemeente Wilhelminakerk – Petruskapel

Hervormde wijkgemeente Andreaskerk

Hervormde wijkgemeente Grote Kerk

Hervormde wijkgemeente Krispijn (Wijkzaal Pauluskerk)

Hervormde wijkgemeenten 2 en 7 (Augustijnenkerk en Pauluskerk)

 

Gereformeerde Kerken Dordrecht

Christelijk Gereformeerde Kerk Centrum (Singelkerk)

Gereformeerde Gemeente (Julianakerk)

Kandelaarkerk (Stadspolders)

Open Hofkerk (Sterrenburg)

Zuidhovenkerk

 

KATHOLIEKE KERKEN

Heilige Theresia van Ávila Parochie (Antoniuskerk)

Heilige Theresia van Ávila Parochie (Verrezen Christuskerk)

Oud-Katholieke Kerk Dordrecht

 

OVERIGE KERKGEMEENSCHAPPEN

Apostolisch Genootschap Dordrecht

Baptistengemeente Kruiskerk

Doopsgezinde Gemeente Dordrecht

Evangelisch-Lutherse gemeente Dordrecht

Hervormde Vereniging Calvijn

Joodse Gemeenschap van Dordrecht

Leger des Heils

Remonstranten Dordrecht

 

PINKSTER- / EVANGELISCHE BEWEGING

Christengemeente Kom en Zie Dordrecht (Gebouw Royal Place, Jeugddorp)

Christengemeente Op De Rots (Wijkcentrum De Admiraal, Wielwijk)

De Gemeente van de Levende God

Evangeliegemeente De Deur (schoolgebouw, Crabbehof)

Evangelische Gemeente Jozua (gebouw Sikkelstraat, Dubbeldam)

Evangelische Zending Gemeente Huis van Gebed (Troelstraweg, Crabbehof)

Gemeente Immanuel (gebouw Lange Breestraat, Centrum)

Het Keerpunt (kerk Noordendijk, Reeland)

Het Levende Brood

Kerk van de Nazarener (Stefanuskerk, Crabbehof)

Kerk van de Nazarener (zaal de Linde, Reeland)

Levende Steen Ministries (Postillion Hotel)

Nederlands Indonesische Pinkstergemeente Dordrecht (kerk Oudendijk, Dubbeldam)

Revival Fellowship Dordrecht (gebouw Kromhout, Centrum)

Volle Evangelie Gemeente Eljakim (kerk Jan ligthartlaan, Reeland)

Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht (S.M. Hugo van Gijnweg 12)

Zevende-dags Adventisten (kapel Zuidendijk, Crabbehof)

 

Migrantenkerken

Antilliaans-Arubaanse gemeenschap (Verrezen Christus-kerk)

Armeense Apostolische Kerk (Verrezen Christus-kerk)

Assemblee Evangelique Agapao (Andreaskerk)

Christ Faith Ministries (Stefanuskerk)

Christ Family Chapel International (Gebouw Immanuel)

Eglise Wallonne (Trinitatiskapel)

Filipino Catholic Community Drechtsteden (FCCD) (Verrezen Christus-kerk)

Gereja Bethel Indonesia (GBI) Dordrecht (Jubal Muziek Centrum)

Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) Dordrecht (Kerk De Bron)

House of Light Ministries (Fidus Muziekcentrum)

Iglesia Ni Cristo (Kerk Doopsgezinde Gemeente)

Kerkgenootschap New Song Dordrecht (Wilhelminakerk)

Tamil Catholic chaplancy Netherlands (Verrezen Christus-kerk)

Victory House Parish Dordrecht (Kerk Doopsgezinde Gemeente)